Sahara 12-2009 Camins Solidaris entregant les plaques solars.


Gràcies als diners recaudats en el Sopar Solidari, tres families saharauís ja tenen plaques solars noves per poder fer funcionar els electrodomèstics i llums necessaris per fer la seva vida més fàcil.
Camins Solidaris hi va ser allà gràcies a tots vosaltres.